Tor Aulin (1866−1914)

Aqvarell/Aquarelle

  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 375 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Allegretto espressivo A-dur 6/8, 27 takter, Risoluto D-dur, 38 takter, Tempo I A-dur, 29 takter, totalt 94 takter


Media files

Edition Swedish Musical Heritage