Bernhard Crusell (1775−1838)

Fågelleken

  • Year of composition: 1820
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Esaias Tegnér
  • Duration: Approx. 10-15 min

Solo voices/choir

[tenor]

Examples of printed editions

Stentryck D. Müller, Stockholm (utgiven 1828)
Elkan & Schildknecht, E. & S. 925

Description of work

Allegro moderato - Recit. - Andante quasi Allegretto - Allegro moderato - Poco Adagio - Allegro vivace - Recit. - Maestoso - Recit. - Allegro assai - Recit. Allegro - Allegro - Tempo di Minuetto - [scherzando -] Allegro con fuoco - Recit. Andante - Allegro ma non troppo - Andante F-dur - C-dur - Ass-dur - C-dur - D-dur - G-dur - c-moll - E-dur - A-dur - B-dur - F-dur 4/4 (C) - 6/8 - 3/4 - 4/4 (C) - 3/4 - 6/8 - 4/4 (C) - 3/4


Libretto/text

Ladda ditt rör, grönklädde jägar!
Bergets vägar smyg utför ner till mossen!
Än är det tid; de nattliga blossen
blicka på jorden, som kärleksvarm
slumrar vid vårens barm.
Akta dig, akta! akta dig, akta!