Isidor Dannström (1812−1897)

Songs at the piano, Book 2, Five Songs. Motgången

opus 9

  • Year of composition: Year of composition is uncertain (opus 9 is missing date; according to Svenskt Biografiskt Lexikon is opus 7 dated 1842)
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, Ed. no. 1006

Description of work

Skämtande F major 2/4


Work comment

Opus 9 includes Romance from Maria Tudor af Victor Hugo, Motgången, Farväl till Hilma, Den blinde violinspelaren and Duo på hafvet.


Libretto/text

1. Malins milda öga och dess kind med lågor i hvad de dölja föga hjertats svärmeri;

2. En gång härom dagen sökte jag att fatta mod jag var så betagen och hon log så god;

3. Älska och förglömmas är den ljufva dom jag fått kan en menska [sic] dömmas [sic] till en värre lott?