Salomon Eklin (1756-1803)

Detta är en av de tonsättare som den svenska arbetsgruppen av "Répertoire international des sources musicales" har speciellt ansvar för. Han räknas alltså som svensk. (ref. Mattias Lundberg)

?

Bibliography

Gustafsson, Magnus: "Innehållet ej användbart för denna tid...": om Theorins och Vieslanders notböcker, i Musikrevy, 1991 (46:4), s. 213-215
Gustafsson, Magnus
: "Vare underviste i rudimentus musicae": musiken vid skola och gymnasium i 1700-talets Växjö, i Linné : en småländsk resa, 2006, s. 72-93
Massengale, James Rhea: Bellmaniana in the Contradance book of Salomon Eklin, i Gustav III and the Swedish stage. Bertil H. van Boer (ed.), 1993, s. 147-165
Sitell, Knut: 
Musiken i Växjö domkyrka, i I Värend och Sunnerbo. 1992(33):1, s. 20-21

Sources

Kalmar läns museum, Växjö stadsbibliotek (avd. Stiftsbiblioteket), Smålands musikarkiv Växjö

Summary list of works

?


Works by Salomon Eklin

There are no works by the composer registered