Johann Christian Friedrich Hæffner [Haeffner] (1759−1833)

Marsch. Vid Gustaf Adolfsfesten i Upsala [sic] d. 6 Nov. 1832 ("Låt dina portar upp")

  • Year of composition: Troligen 1832
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: C. E. Fahlcrantz
  • First performed: Versionen för manskör a cappella uruppfördes troligen av Allmänna Sången i samband med Gustav II Adolfs-jubiléet i Uppsala den 6 november 1832.
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]

Description of work

Maestoso G-dur - C-dur - G-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Låt dina portar upp, du minnenas ljusa tempelgård!
Vaknen upp, I [sic] folkens prisade hjältar och vise