Knut Håkanson (1887−1929)

Budbärerskan

opus 41

  • Year of composition: 1929
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Lindorm
  • Dedication: To Kirsten Flagstad
  • Duration: 4 min

Examples of printed editions

Musikförlaget Bertil Mannheimer, Gothenburg
ed. no. J, B & N 1

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Lento, solenne D major 4/4, 3/2, MIsteroso A minor 4/4, Tempo I D major, C major, 4/4


Libretto/text

Ditt huvud är så heligt skönt att jag väl må tillbedja. Kring smal och blygt böjd nacke slår ditt lena, underbara hår en ljus och trofast kedja.

Och din gestalt mig mäktigt rör i enkla arbetsdräkten. Du dotter av gudomlig börd, hur blev till jordens smuts du förd, till våra plågohäkten?

På våra pannor stå de brott, som här vi måste sona. Men vad har du att göra här och varför trälar du, som bär en redan vunnen krona?

Du föddes för att säga oss: I ären gudars like! Du såg på mig i tiggarvrån. Ur trasor steg en gudason att kämpa för sitt rike.