John Jacobsson (1835−1909)

Under Stjernorna
Sous les étoiles
SÉRÉNADE

  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 390 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Un poco lento ma non troppo D-dur 6/8, 36 takter, /:16 takter:/, 9 takter, totalt 61 takter