Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Four Songs. Värme och Ljus

opus 24 no. 1

  • Year of composition: 1852
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Silfverstolpe
  • Dedication: 'To Olof A. Hæggström' (according to score)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1531

Description of work

Moderato G major 4/4 (C)


Libretto/text

1. Med hjertat varmt, med ögat ljust jag stod på lifvets vårdags höjd

2. En annan tid har kommit se'n, hur olik emot den som var!

3. Hur länge det skall blifva så, det vete Gud i himmelen.