Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Fiskar-Stugan. Cantata by Bellman 'I vår lilla fiskarstuga'

VB 123 (earlier VB 122)

Enligt nottrycket från 1792:
[1.] I vår lilla fiskarstuga (Damon); Glädjoms alla (Blandad kör)
[2.] Mig naturens prakt förblindar (Camilla); Åskan svalkar med sit döhn [sic] (Tirsis)
[3.] Lyft snabba åretag At strandens branter hinna! (Damon)
[4.] Hjertat dig sin dyrkan ger (duett: Damon, Tirsis)
[5.] Prydom bordet vid vår källa (Tirsis)
[6.] Nyss ur vattnets små förlåt (Damon)
[7.] Klingom och sjungom i glättiga glad! (Blandad kör)

Enligt van Boer:
[1.] I vår lilla fiskarstuga (Damon)
[2.] Glädjoms alla (Blandad kör)
[3.] Mig naturens (Camilla)
[4.] Lyft snabba (Damon)
[5.] Hjertat dig sin (Duett: Damon, Tirsis)
[6.] Prydom bordet (Tirsis)
[7.] Nyss ur nattens [sic] (Damon)
[8.] Klingom och sjungom (Blandad kör)

  • Year of composition: Stockholm December 1791 (according to van Boer)
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Text author: Carl Michael Bellman
  • Duration: Approx. 5-10 min
  • Detailed duration: Uncertain

Instrumentation

Piano

Solo voices/choir

Solo voices: 1 soprano (Camilla) and 2 tenors (Damon, Tirsis)
Choir: S.S.T.B. / S.A.T.B.

Examples of printed editions

Fiskar-Stugan. Cantat af Bellman, Musiken af Kraus (Stockholm: Kongl. Privilegierade Not-Tryckeriet, 1792)
Carl Michael Bellman. Skrifter IV Dramatiska Arbeten (Bonniers 1936)

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: Kapsel 57:3a, 52; Smärre Cantater af Bellman satte i musik af Kraus

Literature

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, the Royal Swedish Academy of Music series no. 56, Stockholm (1988); an updated edition in English with a partly revised VB-numbering was published in 1998 by Pendragon Press under the title 'Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study'.

Description of work

According to the printed score from 1792:
[1.] I vår lilla fiskarstuga (Damon); Glädjoms alla (Mixed choir): Andantino C major 6/8
[2.] Mig naturens prakt förblindar (Camilla); Åskan svalkar med sit döhn [sic] (Tirsis): Moderato F major alla breve
[3.] Lyft snabba åretag At strandens branter hinna! (Damon): Andante con moto C major alla breve
[4.] Hjertat dig sin dyrkan ger (duet: Damon, Tirsis): Andante moderato G major 6/8
[5.] Prydom bordet vid vår källa (Tirsis): Andante D major 3/4
[6.] Nyss ur vattnets små förlåt (Damon): Moderato G major alla breve
[7.] Klingom och sjungom i glättiga glad! (Mixed choir): Allegretto C major 3/4

According to van Boer:
[1.] I vår lilla fiskarstuga (Damon)
[2.] Glädjoms alla (Mixed choir)
[3.] Mig naturens (Camilla)
[4.] Lyft snabba (Damon)
[5.] Hjertat dig sin (Duet: Damon, Tirsis)
[6.] Prydom bordet (Tirsis)
[7.] Nyss ur nattens [sic] (Damon)
[8.] Klingom och sjungom (Mixed choir)


Libretto/text

According to the printed score from 1792:
[1.] I vår lilla fiskarstuga (Damon); Glädjoms alla (mixed choir)
[2.] Mig naturens prakt förblindar (Camilla); Åskan svalkar med sit döhn [sic] (Tirsis)
[3.] Lyft snabba åretag At strandens branter hinna! (Damon)
[4.] Hjertat dig sin dyrkan ger (duett: Damon, Tirsis)
[5.] Prydom bordet vid vår källa (Tirsis)
[6.] Nyss ur vattnets små förlåt (Damon)
[7.] Klingom och sjungom i glättiga glad! (mixed choir)

According to van Boer:
[1.] I vår lilla fiskarstuga (Damon)
[2.] Glädjoms alla (mixed choir)
[3.] Mig naturens (Camilla)
[4.] Lyft snabba (Damon)
[5.] Hjertat dig sin (Duet: Damon, Tirsis)
[6.] Prydom bordet (Tirsis)
[7.] Nyss ur nattens [sic] (Damon)
[8.] Klingom och sjungom (mixed choir)