Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Återfarten ifrån Fiskarstugan. 'Stugans dörr nu förebomma'

VB 125 (earlier VB 124)

According to Wikmanson's transcription:
[1.] Duet (Tirsis, Damon)
[2.] Solo, Choir (Louise, three part choir)
[3.] Duet (Louise, Damon)
[4.] Interlude (piano)
[5.] Duet, Choir (Damon, Camilla, three part choir)
[6.] Solo [Duet?] (Character names missing, Tirsis)
[7.] Duet [Choir?] (Character names missing)
[8.] Solo (Camilla)
[9.] Terzet (Damon, Camilla, Tirsis)
[10.] Instrumental introduction (piano); Duet (Damon, Louise)
[11.] Choir (two part choir)
[12.] Solo (Damon)

According to van Boer:
[1.] Solo (Tirsis)
[2.] Solo (Louisa [sic]
[3.] Duet (Damon, Louisa)
[4.] Choir
[5.] Solo (Tirsis)
[6.] Solo (Camilla)
[7.] Solo (Damon)
[8.] Alla polacca (piano, solo)
[9.] Solo (Damon)
[10.] Solo (Louisa)
[11.] Choir
[12.] Solo (Damon)

  • Year of composition: Stockholm January 1792 (according to van Boer)
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Text author: Carl Michael Bellman
  • Duration: Approx. 10-15 min
  • Detailed duration: Uncertain

Instrumentation

Piano

Solo voices/choir

Solo voices: 2 sopranos (Louise, Camilla) and 2 tenors (Tirsis, Damon)
Choir: two-/three parts in treble clef

Examples of printed editions

Carl Michael Bellman. Skrifter IV Dramatiska Arbeten (Bonniers 1936)

Location for score and part material

Transcription by Wikmanson at Musik- och teaterbiblioteket

  • Location autograph: Kungliga Biblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Vf 37 Återfarten ifrån Fiskarstugan

Literature

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, the Royal Swedish Academy of Music series no. 56, Stockholm (1988); an updated edition in English with a partly revised VB-numbering was published in 1998 by Pendragon Press under the title 'Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study'.

Description of work

According to Wikmanson's transcription:
[1.] Duet (Tirsis, Damon)
[2.] Solo, Choir (Louise, three part choir)
[3.] Duet (Louise, Damon)
[4.] Interlude (piano): (tempo marks missing) G major 2/4
[5.] Duet, Choir (Damon, Camilla, three part choir)
[6.] Solo [Duet?] (Character names missing, Tirsis)
[7.] Duet [Choir?] (Character names missing)
[8.] Solo (Camilla)
[9.] Terzet (Damon, Camilla, Tirsis)
[10.] Instrumental introduction (piano): Alla Polacca G major 3/4
Duet (Damon, Louise)
[11.] Choir (three part choir)
[12.] Solo (Damon)

According to van Boer:
[1.] Solo (Tirsis)
[2.] Solo (Louisa [sic]
[3.] Duet (Damon, Louisa)
[4.] Choir
[5.] Solo (Tirsis)
[6.] Solo (Camilla)
[7.] Solo (Damon)
[8.] Alla polacca (piano, solo)
[9.] Solo (Damon)
[10.] Solo (Louisa)
[11.] Choir
[12.] Solo (Damon)


Libretto/text

According to Wikmanson's transcription:

[1.] Stugans dörr nu förebomma /.../ Tag nu denna bröstbouquet (duet: Tirsis, Damon)

[2.] Oförmodad nalkas jag /.../ Nej, vi niga och vi buga (Louise, three part choir)

[3.] Damon vänta, hjerta lilla /.../ Min Louisa [sic], till Camilla (duet: Louise, Damon)

[4.] Instrumentalt mellanspel: (tempobeteckning saknas) G-dur 2/4

[5.] Djupt med åhran i min hand /.../ Aftonsolens röda strålar /.../ Fästet (?) nu mulnar och skogen blir grå (Damon, Camilla, three part choir)

[6.] För friskande skurar med tordön och ljus /.../ Målnen [sic] småningom försvinna ([character names missing], Tirsis)

[7.] Glada vänner vi oss buga (duett [character names missing]

[8.] Morgonrådnans [sic] purpur randas (Camilla)

[9.] Dagens drottning höjer sig /.../ Äntlig nalkar då den timma /.../ Hvad mit hjerta älskar dig (Damon, Camilla, Tirsis)

[10.] Se hur den fiskarn dansar i tröjan /.../ Se hur Camilla stiger fram i dansen (Damon, Louise)

[11.] Solens ljus vår pligt påminner (Choir, two parts)

[12.] Och jag önskar att jag hinner (Damon)

 

According to van Boer:

[1.] Stugans dörr nu förebomma! Men Camilla qvick [sic] (Tirsis)

[2.] Oförmodad nalkas (Luisa)

[3.] Damon vänta (Duett: Damon, Louisa)

[4.] Fästen nu (Choir)

[5.] Molnen småningom (Tirsis)

[6.] Morgon rödna'ns [sic] (Camilla)

[7.] Dagens drottning (Damon)

[8.] Alla polacca (piano solo)

[9.] Se hur den fiskarn (Damon)

[10.] Se hur Camilla (Louisa)

[11.] Solens ljus (Choir)

[12.] Och jag önskar (Damon)