Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Miölkkammarn (Mjölkkammarn / Mjölk-kammern) på Hagen. 'Lyss! Lärkans sång'

VB 127 (earlier VB 126)

According to Wikmanson's transription:
[1.] Solo: Andantino B-flat major 2/4
[2.] Solo: Andante Grazioso B-flat major 3/8
[3.] Solo: Andante F major 2/4
[4.] Solo: (tempo mark missing) B-flat major 2/4
[5.] Solo: Andante F major 2/4
[6.] Solo: Andante F major 2/4
[7.] Solo: Andantino F major 6/8

According to van Boer:
[1.] Solo: Andantino B-flat major 2/4
[2.] - [6.] Solo (tempo etc not mentioned)

  • Year of composition: Stockholm January/February 1792 (according to van Boer)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Carl Michael Bellman
  • Dedication: 'Pastoral dedicated to Mrs Palmstedt and Captain Kraus on my 52nd birthday on 4 Feb. [17]92 C:M: Bellman' (according to Wikmanson's transcription)
  • Duration: Approx. 15-20 min
  • Detailed duration: Speltid osäker

Solo voices/choir

Soprano

Location for score and part material

Transcription by Wikmanson at Musik- och teaterbiblioteket. Copy also exists at Uppsala University

  • Location autograph: Kungliga Biblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Vf 37; Mjölk-kammern på hagen. 'Pastoral dedicated to Mrs Palmstedt and Captain Kraus on my 52nd birthday on 4 Feb. [17]92 C:M: Bellman'

Literature

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, the Royal Swedish Academy of Music series no. 56, Stockholm (1988); an updated edition in English with a partly revised VB-numbering was published in 1998 by Pendragon Press under the title 'Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study'.

Description of work

According to Wikmanson's transcription:
[1.] Solo: Andantino B-flat major 2/4
[2.] Solo: Andante Grazioso B-flat major 3/8
[3.] Solo: Andante F major 2/4
[4.] Solo: (tempo mark missing) B-flat major 2/4
[5.] Solo: Andante F major 2/4
[6.] Solo: Andante F major 2/4
[7.] Solo: Andantino F major 6/8

According to van Boer:
[1.] Solo: Andantino B-flat major 2/4
[2.] - [6.] Solo (tempo etc not mentioned)


Work comment

Work title wrongly stated by van Boer: 'Mjölk[-]kammern på Haga'


Libretto/text

According to Wikmanson's transcription:

[1.] Lyss[!] Lärkans sång dit knä framkallar til Floras gröna altare

[2.] Wid månans [sic] sken, mot dagens strimma

[3.] 1: Tirsis älskansvärda gumma
2: Stärkt och hvitt dit mörka timme

[4.] Hasta från din fastas grift

[5.] Se hvar kon, hon står vid stranden råmande

[6.] Skrubb och hyllor rummet kläda

[7.] Tirsis, Joseph och Louisa och Camilla

 

According to van Boer:

[1.] Lyss! Lärkans sång ditt trä [sic] framkallar, till Floras gröna

[2.] Vid månens

[3.] Tirsis älskans

[4.] Hasta från din

[5.] Se hvar hon [sic]

[6.] Tirsis, Joseph