Ruben Liljefors (1871−1936)

Blomstervisa

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Axel Karlfeldt
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin', pp. 86-89. Ljus' förlag, Stockholm, 1900.

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Blomstervisa: Con moto F-sharp minor 6/8


Libretto/text

Blomstervisa

Som liljorna i natten
vid bäckens mörka vatten,
så glimmar du för mig, min vän, i mina dunkla år.

I mina långa höstar,
så underbart det tröstar
att tänka, hur i liljeljus jag vandrar, hvar jag går.

Och strömmens mörka vatten
gled snabbt förbi i natten
och gästar aldrig mer den strand där liljefolket bor.

Ju fjärmare jag drager,
dess mer jag mins dig fager,
jag går som yr af liljedoft, jag hoppas och jag tror.