Ruben Liljefors (1871−1936)

När det lider mot jul

  • Year of composition: Tillkomst troligen 1900-1910
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Jeanna Otherdahl [sic]
  • Arrangement/revision: Ivar Widner
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 4884

Description of work

Lugnt och innerligt Dess-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i andra sättningar. Se vidare separata registreringar av dessa.


Libretto/text

Det strålar en stjärna förunderligt blid,
i öster på himlen hon står.
Hon lyst över världenes oro och strid
i nära två tusende år