Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Jungfrun i lunden

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: P.D.A. Atterbom
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

A F Lindblad
Sånger och Visor vid Pianoforte
Gehrmans förlag, Stockholm

Description of work

Through-composed short song


Work comment

Included in the collection Svenska Wijsor af Atterbom och skalden tillegnade


Libretto/text

Sommaren kommer till skogar och lunder

Med sina himmelsnycklar så blid;

Ropar: Vak upp till de ljufliga stunder

Allt, som förtvinat om vintertid!
All kreatur, I skog och i bur.

Fröjdas nu hvart efter sin natur.