Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Pianostycke [fiss-moll]

  • Year of composition: "Den 22 december 1872"
  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", II, s. 139-140. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin meddelar att stycket "Har ej varit tryckt förut".

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Allegretto fiss-moll 4/4 (C), 36 takter