Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Vårvisa ("Se, Maj igen, så blid och ljus")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Urban [avser möjligen Lindblads svärson Urban von Feilitzen, som skrev texten till sången 'Nattviolen']
  • Arrangement/revision: (David Wikander)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. Tredje samlingen, 100 fyrstämmiga sånger, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 5306 (tryckt 1929, 1946)

Description of work

Allegretto F-dur 6/8


Work comment

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Se, Maj igen, så blid och ljus,
har klappat på sitt sommarhus 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage

  • Vocal scores