Eric Lindsköld (1634-1690)

Detta är en av de tonsättare som den svenska arbetsgruppen av "Répertoire international des sources musicales" har speciellt ansvar för. (ref. Mattias Lundberg)

?

Sources

Uppsala Universitetsbibliotek

Summary list of works

?


Works by Eric Lindsköld

There are no works by the composer registered