Per Magnusson (1978-)

För aktuell verkförteckning och biografisk information om nu levande tonsättare hänvisar vi till Svensk Musik och tonsättarens egen hemsida.

Summary list of works

---


Works by Per Magnusson

There are no works by the composer registered