Ludvig Norman (1831−1885)

Capriccio für Pianoforte über zwei schwedische Volkslieder
Capriccio over 2 Swedish folk songs

opus 8

Capriccio. Molto vivace e agitato - I. Andantino, tranquillo - Molto vivace e agitato - Andantino tranquillo - attacca
II. Allegro moderato - L'istesso tempo e tranquillo

  • Year of composition: 18??, rev. ed. 1884
  • Work category: Piano
  • Dedication: 'Frau Wilhelmine Schück gewidmet'
  • Duration: Approx. 10-15 min

Examples of printed editions

Leipzig, Fr. Kistner, no. 2276, publ. 1857.

Stockholm, Julius Bagge, 1884 (rev. ed.?)

Literature

Julius Bagge: 'Förteckning öfver Ludvig Normans tonverk, upprättad af Julius Bagge.' Stockholm 1886, p. 5

Description of work

Capriccio. Molto vivace e agitato F minor 2/4
I. Andantino, tranquillo 6/8, Molto vivace e agitato 2/4, Andantino tranquillo F majorr 6/8, attacca
II. Allegro moderato A minor 3/4, L'istesso tempo e tranquillo F major 3/4


Work comment

The folk songs are:

I: 'Och mins du hvad du låfvade...' (which also is included as no. 5 in Norman's collection 'Svenska folkvisor satta för Piano' (Schwedische Volkslieder).

Och mins du hvad du låfvade, och mins du hvad du sade,
Och när som vi stodo under himmelen den blå?
Du låfvade, du aldrig skulle svika mig,
Och likafullt så bju'r du till att göra det ändå.

Och mins du hur du talade, och mins du hvad du sade,
Och när som du var uppå dit adertonde år?
Du sade att du drömde om vännen din!
Den drömmen var som strömmen, min lilja och min ros.

II: 'Kisti du kom du', polska from Dala Floda.
Kisti du kom du, så vele vi svänga,
ser jag rätt på dig så har du nog lust.

In the end of Norman's Capriccio both of the folksongs are combined (e.g. t. 415-422; t. 490 ff.).