Ludvig Norman (1831−1885)

På berget

  • Year of composition: "1 nov. 1850"
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: "Efter Eichendorffs tyska original af K.F."
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", II, s. 6-7. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin meddelar att stycket "Har ej varit tryckt förut".

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Normans saml., under op 13, i ett album: "Lieder, 1850", original: "Vom Berge"

Description of work

Andante molto g-moll 4/4 (C), 26 takter


Libretto/text

På berget

I dalen bodde förr min vän,
som slumrar under hällen.
Vid stugans dörr står trädet än,
vår älsklingsplats om kvällen.

Dit ned jag söker fåfängt se,
mig tårar det förmena.
Och skulle jag mig dit bege,
jag doge där allena.