Ludvig Norman (1831−1885)

Vårkval

  • Year of composition: "Mai 1850"
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: "K.F. efter Karl Mayer."
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", II, s. 58-59. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin meddelar att stycket "Har ej varit tryckt förut".

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Normans saml., under op 13, i ett album: "Lieder, 1850" under titeln " Frühlingsbürde"

Description of work

Lugnt, mycket uttrycksfullt B-dur 6/4, 24 takter


Libretto/text

Vårkval

Tänkte i vintras så:
"snart våren mot mig ler."
Men jag visste ej då
hvad börda sällhet ger.

Månne, fast vår'n är här,
mer lugn i hjärtat bor?
Och månne ej den är,
min lycka, allt för stor?