Ludvig Norman (1831−1885)

Två Preludier för Orgel

1. Andante
2. Adagio

  • Year of composition: "Stockh. d. 26 Juni 1847."
  • Work category: Organ
  • Dedication: "Hr Gustaf Mankell tillegnade"
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Serie I 3385

Description of work

1. Andante c-moll 4/4 (C), 44 takter
2. Adagio D-dur 4/4 (C), 32 takter


Work comment

Preludierna bär opustalet 6, vilket måste vara en av Norman först använd och sedan övergiven numrering, då opus 6 ju annars är reserverat för 5 Tonbilder im Zusammenhange för violin och piano./Klas Gagge