Ludvig Norman (1831−1885)

Visa [Din sorg är din]

  • Year of composition: "5/7 1883"
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: V. Rydberg
  • Dedication: "Curt Fris tillegnad af Morbror Luffe."
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Normans saml. B-Kv

Description of work

Långsamt och afmätt a-moll 4/4 (C), 19 takter


Libretto/text

Visa (Din sorg är din)

Du menskobarn, hur tung din lott du känne,
Sök ej hos dina svaga likar tröst!
Lägg ej din sorg på redan tyngda bröst!
Din sorg är din, och du bör bära henne.