Ludvig Norman (1831−1885)

Jägarsång

  • Year of composition: "d. 9 Aug. 1854"
  • Work category: Male choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Normans saml. B-Kv. På baksidan av arket finns "Höst".

Description of work

Kraftigt, C-dur 4/4 (C), 24 takter


Libretto/text

Jägarsång

O säg hvilket lif är mer manligt och käckt
än Jägarens hurtiga lif
Till bädd har han marken och himlen till tält.
Och sin jagt til sitt [?] tidsfördrif

Öfver berg öfver våg,
genom skogar och dal,
utan sorg utan god gåtas [?] riddaretåg [?]

Och när jagthornen klinga
vid klippornas [?] med ett koppel [?]
villebråd jaga i skogen

[Texten är mycket svårläst. Jag har försökt tyda de ord jag kan.]