Ludvig Norman (1831−1885)

Fjelluft [orkesterskizz, ofullbordad]

  • Work category: Orchestral works in one movement
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

Skissen är noterad på 4 system [2 pianon] med löpande instrumentangivelser. Följande instrument nämns: fl, ob, cl, hn, timp, str

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Normans saml, B-Kv

Description of work

Moderato A-dur 6/8, 50 takter, Allegro [här upphör skissen]