Ludvig Norman (1831−1885)

Pianokvartett, c-moll (skizz)

  • Work category: Piano quartet
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Normans saml, B-Kv [skissen är helt genomförd i 43 takter, upphör sedan abrupt]

Description of work

Allegro moderato c-moll 4/4 (C), 43 takter