Ludvig Norman (1831−1885)

Marcia [pianoreduktion]

  • Year of composition: 1873
  • Work category: Orchestral works in one movement
  • Dedication: "Till Hans och Annas Bröllopsdag d. 22 Nov 1873 af Ludvig Norman."
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

Detta är en pianoreduktion, men de instrument som på några ställen uttryckligen nämns, förutom stråkar, är: fl, cl, bsn, hn, trp, timp, utan angivande av antal spelare

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv. Norman, L. [Marsch] 1955/454

Description of work

Allegro molto moderato e maestoso E-dur 4/4 (C), 25 takter, /:16 takter:/, 1 takt, Trio A-dur, /:12 takter:/, 25 takter, Da Capo dal Segno e poi attacca la Coda, 30 takter, Coda, 14 takter, totalt 123 takter