Ludvig Norman (1831−1885)

Aftonstämning

  • Year of composition: "29/8 1881."
  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv. Norman, L. [Aftonstämning.] 1960/1609

Description of work

Andante religioso A-dur 4/4 [ingen taktartsangivelse] 49 takter, varav 1 struken

[Stycket har först haft överskriften: "Aftonsång", ändrat till "Aftonstämning".]