Ludvig Norman (1831−1885)

Etude för venstra handen

  • Work category: Piano
  • Dedication: "componerad för Ivar Hallström"
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv. Norman, L. [Etyd.] 1967/11

Description of work

Allegro moderato f-moll 2/4 [taktartsbeteckningen utelämnad], 37 takter, F-dur 4/4 (C), 41 takter, Presto, 12 takter, Allegro moderato (Tempo Imo) f-moll 2/4, 23 takter, totalt 113 takter