Ludvig Norman (1831−1885)

"Hvi suckar det så tungt uti Skogen", Romance

  • Year of composition: "d. 16 Aug. 1842"
  • Work category: Voice and piano
  • Dedication: "Tillegnad Fru Gustafva Bergström"
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv, 1960/1603

Description of work

Andante h-moll 4/4 (C), 29 takter


Libretto/text

"Hvi suckar det så tungt uti Skogen"

Och liten pilt han sitter en kulen hösteqväll
Och leker tyst inunder gula linden
han ser hur ljusen brinna i Guds Faders tjäll,
och hör hur löfven prassla under vinden.

Men huru länge pilten i sina drömmar satt,
Allt mörkare blef lunden i Septembernatt
Då suckar det så tungt uti Skogen.