Ludvig Norman (1831−1885)

Bardens Sång ur tillfällighetsstycket "Framåt" komponerad för en Basröst med Piano-accompagnement

  • Year of composition: 1862
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: J. Jolin
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

pno

Solo voices/choir

Bas

Examples of printed editions

Stockholm, Abr. Lundquists Musikhandel, nr 675

Location for score and part material

Avskrift finns i Serie I, nr 2521 (i ett album med avskrifter, donerat april 1915 från H.K.H. Änkehertiginnan av Dalarne sterbhus)

Description of work

Andantino g-moll 6/8, 7 takter, /:32 takter:/, 7 takter, totalt 46 takter


Libretto/text

Bardens Sång ur tillfällighetsstycket "Framåt"

Från blodiga slagtfält jag kommer så trött,
jag lullat de tappre till ro.
Valkyrior blommor på kämparne strött,
de rida på Bifrost bro
till Valhallas fester, till Gudarnes fröjd.
Men qvar sitter Barden af åren böjd
Så tyst! det hviskar i Skogen om hänsvunna dar,
då älskad och ung han var.

Välkomna små Elfvor, jag känner er väl,
I dansen tills strängarnes lek.
Som lefvande toner I smeken min själ,
I gören mig blödig och vek.
Som skyarne svepa kring solen sitt flor,
I svalken det qval som i hjertat bor.
Så tyst det hviskar i Skogen om hänsvunna dar,
då älskad och ung han var.