Ludvig Norman (1831−1885)

Olgas Visa ur Edvard Bäckströms Sorgespel Dagward Frey componerad för Mezzosopranröst med accompagnement af Harpa eller Pianoforte

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Edvard Bäckström
  • Dedication: "Till Fröken Sofie Wiberg."
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Huss & Beer, nr 145, utg. 1877

Description of work

Afmätt, men ej för långsamt, g-moll 2/4, 38 takter


Libretto/text

Olgas Visa

Sippan föds när våren
lyfter ögonhåren
i den gröna lund,
Fälten äro tomma,
på sin första blomma
solen gerna skådar ner en stund.
Sippan bryr dock ingen,
när ur blomsterringen
snart hon flyr sin kos,
och den späda svaga
gläds, hon vill ej klaga
ty hon dör i skuggan af en ros.