Ludvig Norman (1831−1885)

Den ångrande

opus 49 nr 9

  • Year of composition: 1878
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: C.D. af Wirsén
  • First performed: Detta arrangemang framfördes vid en konsert i Musikaliska Akademiens stora sal 1906-02-06 med Dina Edling som sångsolist och med Tor Aulin som dirigent för Konsertföreningens orkester
  • Arrangement/revision: Orkestrerad av Tor Aulin 1905 under rubriken "Ludvig Norman. Fyra Sånger satta för en röst och orkester" där den är nr 1. Ursprungligen för röst och piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

1.1.2.1 / 2.0.0.0 / str: 8.8.6.4.4

Location for score and part material

Notbiblioteket, Stockholms Konserthus, partitur och stämmor

  • Possible call no. and autograph comment: Notbiblioteket, Stockholms Konserthus (f.d. Konsertföreningens notbibliotek)

Description of work

Poco andante d-moll 6/8, 26 takter, Tranquillo, 4 takter, poco Animato agitato, 6 takter, piu animato D-dur, 16 takter, Tranquillo, 19 takter, totalt 71 takter