Ludvig Norman (1831−1885)

Sorg-Marsch Componerad i anledning af H.K.H. Hertigen af Upland Frans Gustaf Oscars död Den 24 September 1852 af Ludvig Norman för Piano-Forte

  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm hos Ed. Josephson, Stadssmedjegatan No 10. Stentryck af E.W. Björkman, utg 1852

Location for score and part material

Kungliga Biblioteket (måste beställas särskilt från samlingen av äldre musiktryck, syns ej i Libris)

Description of work

Maestoso c-moll 4/4 (C), 4 takter, /:8 takter:/, 1 takt, /:12 takter:/, 1 takt, Trio Ass-dur, /:8 takter:/:12 takter:/, 8 takter, c-moll, 20 takter, Coda, 12 takter, totalt 86 takter