Ludvig Norman (1831−1885)

Eolstoner

opus 23

  • Year of composition: 1852
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Emil von Qvanten
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Nya ”Amatör-Kvartetten” för 4 Mansröster, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, (Ed. nr. saknas) [1930]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Tredje Delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2785

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Sättning för manskör a cappella finns i Normans saml., opus 23; "Eolstoner" utan text. Julius Bagge anger i sin förteckning över Normans tonverk att "Ej med klagan" och "Eolstoner" ingår.
    Autograf finns även hos Stiftelsen Musikkulturens främjande (MMS 1054)

Description of work

Andante con moto A-dur 3/4


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

[1.] Kommen åter, kommen sakta,
när i stilla, milda änglar,
från mitt hjärtas första oskuldsvår

[2.] Kommer åter, kommen glada,
när ljusa morgonglansen
dagen skimrar, blomman vaknad står
 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage