Johan Fredrik Palm (1754−1821)

Till en yngling

  • Year of composition: Uncertain (according to Svenskt Biografiskt Lexikon Franzén's was printed in Stockholms-Posten in 1793/1794)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Frans Michaël Franzén (the poem can be found under the title 'Bilder af Naturen och Menniskolifvet' in F. M. Franzén: Samlade dikter, Vol. 1, 1867)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare under redaktion af Karl Valentin'. Årg. 1. Ljus förlag, Stockholm 1900.

Description of work

Allegretto B-flat major 2/4


Work comment

Franzén's poem also has the title 'Supvisa'.


Libretto/text

1. Goda gosse, glaset töm, gärna ser din flicka
någon gång dig glad och öm ibland vänner dricka

2. Gärna vill hon i din hand se kristallen glindra,
se din kind i purpurbrand, se ditt öga tindra

3. Drick - och lifvets väg ej mer går igenom heden.
Se i glaset, och du ser jorden är ett Eden.

4. Drick, men sällan och med mått. Mins [sic] hvad Syrach skrifvit:
"vin och vänskap smaka godt, då de gamla blifvit."