Benedictus Schindler (?—?)

Inflyttad till Göteborg ca 1771, verksam där i kretsarna kring Patrick Alströmer

?

Publications by the composer

Frälsarens svåra lidande, i sång-stycken förestäldt och författadt, af Bened. Schindler. Götheborg, tryckte hos Lars Wahlström, kongl. priv. boktr. år 1775

Bibliography

Ling, Jan: Apollo Gothenburgensis. Patrick Alströmer och Göteborgs musikliv vid 1700-talets slut, i Svensk tidskrift för musikforskning, 1999, s. 62-63
Nisser, Carl: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog (1943)

Summary list of works

Trio pour Piano avec Violino et Basso Comp, oratorium för soli, kör och ork (Jesu död)


Works by Benedictus Schindler

There are no works by the composer registered