Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Sverige (ur Ett folk)

opus 22

  • Year of composition: 1905 (avser kantaten "Ett folk")
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Verner von Heidenstam
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Manskörprisma 1, AB Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 7029
• Gehrmans, KVB 237
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

Description of work

Stilla B-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången ingår i kantaten 'Ett folk' för barytonsolist, blandad kör och orkester; se vidare separat registrering av detta verk.

Sången finns även satt för blandad kör a cappella. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Sverige, Sverige, Sverige, fosterland,
vår längtans bygd, vårt hem på jorden! 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage

  • Vocal scores
    • Sverige - Score (2 pages, pdf - 153 kB  |  Downloaded 598 times)
      Edition: Förlagan publicerad av Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591