Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Sverige (ur Verner v. Heidenstams dikt Ett folk)

opus 22

  • Year of composition: 1905 (avser kantaten "Ett folk")
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Verner von Heidenstam
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B., S.A.A.T.T.B.B.

Examples of printed editions

Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr 2641 (1929)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Wilhelm Stenhammars arkiv (körpartitur; ofullständigt)

Description of work

Stilla Ass-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången ingår i kantaten 'Ett folk' för barytonsolist, blandad kör och orkester; se vidare separat registrering av detta verk.

Sången finns även satt för manskör a cappella. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Sverige, Sverige, Sverige, fosterland,
vår längtans bygd, vårt hem på jorden!