Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Soldatsång (ur Ett folk)

opus 22

  • Year of composition: 1905 (avser kantaten "Ett folk")
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Verner von Heidenstam
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., (T.T.T.B.B.B.)

Examples of printed editions

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Andra delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2734

Description of work

Muntert Dess-dur (- F-dur) 2/4


Work comment

Sången ingår i kantaten 'Ett folk' för barytonsolist, blandad kör och orkester; se vidare separat registrering av detta verk.


Libretto/text

Slå trumman, pojkar! Framåt, gå på!
Hurra för Sverige och kungen!