Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

I skogen / 'Kärt är att råka dig nattviol'
[no. 1 from 'Songs and Ditties']

  • Year of composition: 9 November 1887
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Albert Theodor Gellerstedt (1836-1914)
  • First performed: At a concert in Stockholm 12 April 1892, Selma Ek, voice, W. Stenhammar, piano
  • Duration: 3 min

Examples of printed editions

• Carl Gehrmans Musikförlag, Stockholm 1892
• Leyerle Publications, New York 1999, ISBN 1-878617-32-X

Description of work

Andante sostenuto, G-flat major 6/4


Work comment

Kärt är att råka dig, nattviol,
der blek du står ibland gräsen
och suckar ut efter sjunken sol
din doft, ditt innersta väsen.

Ljuft är att höra din sång, du trast,
der högst i granen på spaning
du jublar ut under qvällens rast
om morgon rodnad din aning.

Men lär mig, nattviol, blid som din,
en sorg, när fröjd har gått under!
Trast, lär mig tolka så glad som din,
min tro på ljusare stunder!