Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Ithaka

opus 21

  • Year of composition: 1904
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Oscar Levertin
  • Duration: Approx. 5-10 min
  • Detailed duration: 9'23 (enligt Caprice/Musica Sveciaes utgåva)

Solo voices/choir

baryton

Examples of printed editions

Musikaliska Konstföreningen, M. K. 76 (klaverutdrag)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (klaverutdrag)

Description of work

Con moto f-moll 6/4


Libretto/text

Jag drömt som främling på en främmad [sic] strand - Gud vet hur många år.