Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Medborgarsång ur Ett Folk

opus 22 nr 3

  • Year of composition: 1904-05 (avser "Ett Folk" för blandad kör, soloröster och orkester; se vidare separat registrering av det verket)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Verner von Heidenstam
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Levande Musikarv

Literature

Wallner, Bo: "Wilhelm Stenhammar och hans tid", bd 1-3, Stockholm (1991)

Description of work

I lugn marschtakt Ess-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Så sant vi äga ett fädernesland,
vi ärfde [sic] det alla lika
med samma rätt och med samma band
för både arma och rika