Dag Wirén (1905-1986)

Konsert för violoncell och orkester

opus 10

1. Tempo moderato - Meno mosso
2. Andante espressivo - Allegro - Tempo I - Cadenza - a tempo - Allegro - Tempo I
3. Allegro - più mosso - meno moto

  • Year of composition: 1936
  • Work category: Cello and orchestra
  • Dedication: Till Gustav Gröndal
  • First performed: 1 oktober 1939, Stockholms Konserthus, Gustav Gröndahl, cello, Konsertföreningens orkester under ledning av Fritz Busch
  • Duration: 16 min

Instrumentation

2.2.2.2 / 2.2.1.0 / 1.0 / 0 [?, återkommer, detta är Dag-Wirénsällskapets beteckning] / str

Examples of printed editions

AB Carl Gehrmans Musikförlag, Stockholm (C.G. 4504), copyright 1950 (Klaverutdrag med solovioloncellstämma)

Description of work

1. Tempo moderato a-moll 3/4, 115 takter, Meno mosso A-dur, 26 takter, totalt 141 takter
2. Andante espressivo e-moll 3/4, 18 takter, Allegro, 14 takter, Tempo I, 24 takter, Cadenza, 24 takter, a tempo, 13 takter, Allegro, 14 takter, Tempo I, 16 takter, totalt 123 takter
3. Allegro A-dur alla breve, 248 takter, più mosso, 20 takter, meno moto, 4 takter, totalt 272 takter