? Zettervall (1700-talet)

Detta är en av de tonsättare som den svenska arbetsgruppen av "Répertoire international des sources musicales" har speciellt ansvar för. Han räknas alltså som svensk. (ref. Mattias Lundberg)

?

Sources

Lunds Universitetsbibliotek

Summary list of works

?


Works by ? Zettervall

There are no works by the composer registered