Jacob Niclas Ahlström (1805−1857)

Engelbrektsmarschen ("Tågom fram uti striden")

Print
  • Year of composition: 1840-talet (?); 'Engelbrekt och hans dalkarlar: historiskt skådespel i fem akter, med chörer, kupletter, melodramer och marscher. Theaterstycken af August Blanche' utkom 1846
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: August Blanche
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. Andra samlingen, 100 fyrstämmiga sånger, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1946]

Description of work

Tempo di marcia D-dur 4/4 (C)


Work comment

Vissa källor anger felaktigt August Blanche som tonsättare.


Libretto/text

Tågom fram uti striden för fädernesland,
mot förtryckarens våldsamma härjande hand