Anton Andersen (1845−1926)

[Symfoni G-dur]

1. Allegro non troppo
2. Adagio
3. Allegretto scherzando
4. Allegro

  • Year of composition: Tillkomstår okänt
  • Work category: Symphony
  • Duration: Approx. 25-30 min
  • Detailed duration: Speltiden är uppskattad

Instrumentation

2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

1. Allegro non troppo G-dur 3/4
2. Adagio e-moll 2/4
3. Allegretto scherzando D-dur 2/4
4. Allegro G-dur 2/4