Anton Andersen (1845−1926)

Symfoni [D-dur] för stor orkester

1. Pomposo
2. Adagio
3. Finale: Allegro moderato

  • Year of composition: Tillkomstår okänt
  • Work category: Symphony
  • First performed: 1891
  • Duration: Approx. 30-40 min
  • Detailed duration: Uppskattad speltid

Instrumentation

2.2.3*.3 / 4.2.3.1 / timp / str
(bass clar)

Location for score and part material

Handskrivet orkestermaterial i Musik- och teaterbiblioteket

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

1. Pomposo D-dur 3/4
2. Adagio G-dur 3/4
3. Finale: Allegro moderato D-dur 2/4