Elfrida Andrée (1841−1929)

From 'Drömlif' by Viktor Rydberg, three songs for double quartet or small choir of mixed voices

Print

1. Då vi vandra vid bäckarnes skuggande lopp
2. Se hur ängarne klädas i svallande flor
3. Ty de hviska

  • Year of composition: Printed 1882
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Viktor Rydberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Mixed choir, S.S.A.A.T.T.B.

Examples of printed editions

Göteborgs Handels-Tidnings AB, Gothenburg 1882. Location mark at Musik- och teaterbiblioteket: 99/1051 (Online catalogue)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: The E. Andrée collection

Literature


Description of work

1. Då vi vandra vid bäckarnes skuggande lopp: S.A.T.B. Långsamt C minor 2/4
2. Se hur ängarne klädas i svallande flor: S.A.T.T.B.B. Moderate E-flat major 3/4
3. Ty de hviska: Soprano solo and S.S.A.A.T.T.B. Slow, Quasi recit, Soprano solo con molto espressione E-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

1. Då vi vandra vid bäckarnes skuggande lopp ...

2. Se hur ängarne klädas i svallande flor ...

3. Ty de hviska, att stridens och smärtans mystère
är fullkomningens villkor ...