Hermann Berens d.ä. (1826−1880)

Blif hos mig! (Till Mathilde)

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Z. Topelius
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• Ingår i "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", Första Årgången, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, kopierad från ovanstående originalutgåva 2008

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Allegro appassionato F-dur 2/4, 2 takter, /:8 takter:/, 46 takter, totalt 56 takter


Libretto/text

Blif hos mig! (Till Mathilde)

Och hade jag allt godt och hade icke Dig,
hur bitter var min lott, på jordens mörka stig!
Och satt jag stolt och hög och hade gods och gull
och hade icke Dig, hur arm jag kände mig!

Och var jag god och vis och ägde kunskap all
och hörde jag mitt pris, i tusen återskall
och såg mitt namn i glans klart strålande och stort
och hade icke Dig, hur glömd jag kände mig.

Hur blef min sällhet Du, mitt hopp, min enda ro,
hur blef Du mig så ljuf, hur kunde jag det tro?
Se jordens dal är mörk, en skugga är mitt lif,
men ljus är blott hos Dig. O kom och blif hos mig.